Privacy Statement

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik? Tec Force Recruitment verwerken uw persoonsgegevens voor

(i) de acceptatie van uw bestelling,(ii)het tegengaan van overkreditering,(iii) uitvoering van overeenkomsten met u (iv) relatiebeheer, (v) managementinformatie, product-en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en (vi) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Tec Force Recruitment, haar klanten en medewerkers,alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Tec Force Recruitment derden inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Tec Force Recruitment en samenwerkende partners. Hierbij kunnen ook cookies worden gebruikt.
Informatie kunt u ook per e-mail ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u tevens op het door u opgegeven emailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek.

Indien u geen commerciële informatie(meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Tec Force Recruitment kunt u een e-mail sturen naar info@tec-force.nl of schriftelijk naar Tec Force Recruitment, Brederostraat 32, 3131 WC  VLAARDINGEN  afdeling klantenservice.

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Tec Force Recruitment te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat?Tec Force Recruitment uw persoonsgegevens(laten) gebruiken voor credit scoring en informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan derden.?Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kunnen Tec Force Recruitment gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Tec Force Recruitment mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.?Tec Force Recruitment gebruiken uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.